fbpx

Memoera Oy – Viihteellisen terveysteknologian kehittäjä

Kotimaiset Memoera -tuotteet tukevat, edistävät ja vahvistavat itsenäistä toimintaa ja kuntoutusta viihteellisin keinoin. Memoera yhdistää digitaaliset teknologiat, kognitiiviset ja fyysiset toimintakykyä edistävät harjoitustehtävät ainutlaatuisiksi tuotteiksi, jonka käyttäminen on iäkkäälle helppoa, hauskaa ja turvallista.

Memoeran palvelut ovat nyt Memoera Oy:n toimintaa!

Kuntoutus

Pelit edistävät kognitiivista ja fyysistä toimintakykyä

viihde

Kuntoutus tulee pelaamisen hauskuuden taustalla

helppous

Tuotteet on luotu kohderyhmää varten – helppo käyttää

tutkimus

Tuotteet kehitetään tutkimusaineistoa käyttäen

Memoera -tuotteet

Memoera Trainer

MEmoera Trainer

Kognitiivinen kuntoutus.
Pitää ikäihmisen aivot aktiivisena yli kahdenkymmennen eri pelin avulla.

Kuntoutus on tehokkainta kun se on hauskaa

Monet tieteelliset tutkimukset kertovat kognitiivisten harjoitusten myönteisistä vaikutuksista muistisairaan ja ikäihmisen elämään. Näiden tutkimusten mukaan sekä liikunnasta että kognitiivisista harjoitteista on merkittävää etua muistisairaan toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä haasteellisen käyttäytymisen vähentämisessä.

“Kun Memoeraa käyttää tulokset aivojen toiminnan kannalta ovat suotuisat. Memoeran monet erilaiset pelit sopivat muistisairaille ja niitä on hauska pelata. Jopa pitkälle edenneessäkin muistisairaudessa laite saattaa toimia yllättävän hyvin. Memoeraa voi käyttää juuri silloin kun itse haluaa, joten omaehtoinen käyttö lisää potilaan osallisuutta omaan hoitoon ja tarjoaa kuitenkin aivoille oikeita virikkeitä.”
– Geriatri ja sisätautien erikoislääkäri, Simo Pajunen.

Memoera Oy on saanut tukea Muistia ja liikunnallisuutta ylläpitävän kokonaisratkaisun kehittämiseen EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen Rakennerahasto-ohjelmasta.

Hanke kestää 8/2022

Memoera Oy
Rautatienkatu 1
13210 Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: info@memoera.fi
Asiakaspalvelu MA-TO klo 9-15 puh. 044 405 0400
Puhelinnumero: 044 405 0400