Tutkimustietoa

Aktiivinen muistin käyttö hidastaa tutkitusti muistisairauden etenemistä

Monet tieteelliset julkaisut kertovat kognitiivisten harjoitusten myönteisistä vaikutuksista muistisairaan ihmisen elämään. Näiden tutkimusten mukaan sekä liikunnasta että kognitiivisista harjoitteista on merkittävää etua muistisairaan toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä haasteellisen käyttäytymisen vähentämisessä.

Simo Pajunen

Kun Memoeraa käyttää tulokset aivojen toiminnan kannalta ovat suotuisat. Memoeran monet erilaiset pelit sopivat muistisairaille ja niitä on hauska pelata. Jopa pitkälle edenneessäkin muistisairaudessa laite saattaa toimia yllättävän hyvin.
Memoeraa voi käyttää juuri silloin kun itse haluaa, joten omaehtoinen käyttö lisää potilaan osallisuutta omaan hoitoon ja tarjoaa kuitenkin aivoille oikeita virikkeitä. – Geriatri ja sisätautien erikoislääkäri Simo Pajunen.

Tuotekehitystyössämme olemme käyttäneet olemassa olevaa tutkimusaineistoa. Lisäksi olemme käynnistäneet yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa tutkimuksen Memoeran vaikutuksesta muistisairaan elämään. Tavoitteenamme on saada lääketieteellistä dataa Memoeran käytöstä ja käytön vaikutuksista muistisairaan ja omaishoitajan arkeen.
Lue lisää tutkimuksista täältä.