fbpx

Maallikolle laadittu tiivis vastaus

Aiempien tutkimusten perusteella on havaittu, että sekä fyysinen aktiivisuus että tiedonkäsittelyä kuormittavat tehtävät ovat yhteydessä lukuisiin terveyshyötyihin. Vime vuosina näitä harjoittelun muotoja on alettu yhdistellä tutkimuksessa niin sanotuissa kognitiivisissa pelimuotoisissa harjoitteissa. Niillä tarkoitetaan asetelmia tutkimuksessa, joissa tutkittavien täytyy tehdä jotain fyysisesti kuormittavaa että tiedonkäsittelyä haastavaa samaanaikaan peliä muistuttavassa harjoituksessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuntopyörän tai liikuteltavan ohjaimen käyttöä hahmon ohjaamiseen kolmiulotteisessa pelimaailmassa tai esimerkiksi kognitiivisten kykytehtävien ratkaisemista tasapainoilun aikana. Aiemman tutkimuksen perusteella on arvioitu, että tämänkaltaiset tehtävät voisivat parantaa tutkittavien aivojen muovautuvuutta ja sitä kautta vaikuttaa myönteisesti tutkittavien toimintakykyyn ja tiedonkäsittelyn kykyihin.

Jo kerääntyneen tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että pelimuotoisilla kognitiivisilla harjoitteilla voi olla monia erilaisia hyötyjä muistipotilaiden elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Ne voivat esimerkiksi auttaa toiminnanohjauksessa, johon sisältyy muun muassa toiminnan suunnittelu ja aiempien toimintamallien korjaaminen joustavasti, tapahtumamuistissa, johon sisältyy aikaan ja paikkaan sidonnaisia henkilökohtaisia kokemuksia, ja yleisesti ottaen tiedonkäsittelyssä. Alustavasti on saatu näyttöä, että harjoituksilla aikaansaadut muutokset voivat mahdollisesti olla pitkäkestoisia, mutta lisää näyttöä tarvitaan osoittamaan tämä.

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että jo nyt olisi syytä alkaa paremmin integroida pelimuotoisia harjoitteita muistipotilaiden kuntoutusohjelmiin ja tukitoimiin. Vielä tarvitaan kuitenkin lisää tutkimuksia täsmentämään sitä, miten pelimuotoiset kognitiiviet harjoitteet tarkemmin sanottuna toimivat muistipotilaiden hoidossa. Tärkeita tutkimuksen osa-alueita on esimerkiksi se, mitkä keskushermoston vaikutusväylät ovat aktiivisia pelimuotoisia kognitiivisia harjoitteita suorittaessa ja se, miten paljon tarkemmin sanottuna tietyntyyppisiä harjoituksia muistipotilaiden pitäisi tehdä ja kuinka usein että he saisivat harjoituksista mahdollisimman suuren hyödyn. Useat tutkijat kuitenkin huomioivat tutkimuksissaan, että tutkittavat kokevat pelimuotoiset harjoitteet mielekkäina ja hauskoihina tukitoimina. Se on itsessään tärkeä seikka, joka puhuu kognitiivisten pelimuotoisten harjoitteiden puolesta.

Tekijä: Lauri Löfberg.