fbpx
Memoera Trainer

MEMOERA TRAINER

Kognitiivinen kuntoutus.
Pitää ikäihmisen aivot aktiivisena yli kahdenkymmennen eri pelin avulla.

Pian saatavilla – MEMOERA EXE

Kognitiivinen ja motorinen kuntoutus.
Pitää ikäihmisen aivot ja lihakset aktiivisina monipuolisten pelien avulla.

Muistisairaiden kanssa työskenteleville, omaisjhoitajille sekä kotona asuville senioreille tarjoamme viihteellisia keinoja, joilla tukea, edistää ja vahvistaa ikäihmisen itsenäistä toimintaa. Memoeraa voi käyttää osana esim. suunniteltua muistikuntoutusta tai virikevälineenä kotiarjessa.

Laitteet sisältävät kognitiivista ja fyysistä toimintakykyä edistävät harjoitustehtävät, joista löytyy monipuolisia sanallisia, kuvallisia, päättely- ja muistitehtäviä. Tuotteidemme ominaisuus on piilottaa kuntoutus viihteellisen ratkaisun taakse, pelien hauskuuden taustalle.
Memoera ei ole ikävä harjoite, jota tehdään koska niin pitää tehdä, vaan sitä pelataan koska se on hauskaa!

Memoera Trainer ja Memoera Exe on suunniteltu ja kehitetty muistisairasta ihmistä varten käyttäen olemassa olevaa tutkimusmateriaalia. Tuotteiden helppokäyttöisyys mahdollistaa sitä, että Memoera on aina käytettävissä kun ikäihminen kaipaa virkistystä.