Sopimusehdot

Solentium Oy:n vuokrausehdot Memoera -laitteelle
15.10.2018

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:
Vuokraajalla henkilöä, yritystä, yhdistystä tai muuta sellaista tahoa, joka vuokraa käyttöönsä Memoera -laitteen
Vuokranantajalla Solentium Oy (Y 2556857-5)
Laitteella Memoera-laitetta ja ohjelmistoa

Sopimuksen syntyminen
 • Sopimus syntyy vuokraajan tilatessa laitteen puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujen tilauslomakkeen kautta.
 • Tarkistamme yksityisen vuokraajan luottotiedot.
Vuokraajan vastuu käytöistä ja maksuista
 • Vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokrausehtoja.
 • Vuokraajan ollessa yksityishenkilö, on vuokraajan oltava 18 vuotta täyttänyt ja oikeustoimikelpoinen.
 • Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.
 • Laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.
 • Ensimmäiset 14 vuorokautta ovat ilmaista koekäyttöaikaa. Vuokran laskutuskausi alkaa automaattisesti tämän jakson päätyttyä, ellei koekäyttäjä/vuokraaja palauta laitetta vuokranantajalle. Palautuksen myötä sopimus tulee irtisanotuksi.
 • Laitteen palautukseen liittyvä kustannus on vuokraajan vastuulla.
Sopimuksen päättyminen
 • Vuokraaja voi milloin tahansa irtisanoa vuokrasopimuksen ilman erillistä syytä ilmoittamalla tästä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse ja lähettämällä laitteen postitse vuokranantajalle.
Vuokranantajan vastuut
 • Vuokranantaja ei ole vastuussa laitteen huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista.
 • Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokrausehtoja ja vuokraushintoja ilmoittamalla siitä 3 kk etukäteen.
 • Vuokranantajalla on oikeus vuokrasopimuksen purkuun, mikäli vuokraaja oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.
Laitteen toimitus ja laskutus
 • Vuokranantaja toimittaa laitteen vuokraajan käyttöön omalla kustannuksellaan.
 • Laskutusjakso on yksi kuukausi, ellei asiasta ole erikseen sovittu muuta.
 • Lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Vuokraaja sitoutuu maksamaan kuukausivuokran eräpäivään mennessä.
 • Perimme maksumuistutuksesta 5,00€ suuruisen muistutusmaksun.
Laitteen huolto ja korjauskustannukset
 • Laite on vuokranantajan omaisuutta ja vuokranantaja vastaa laitteen normaalista kulumisesta johtuvista vikojen korjauksista ja huolloista.
 • Vuokranantaja huolehtii laitteelle tahattomasti aiheutuneista korjauskustannuksista.
 • Vuokraaja vastaa laitteen huolimattomasta käytöstä johtuvista korjauskustannuksista ja lähetyskuluista. Veloitettavat korjaus- ja lähetyskulut ovat yhteensä enintään 250€.
 • Mikäli laite katoaa, vuokraaja sitoutuu maksamaan 350€ korvauksen.