Solentium Oy:n vuokrausehdot Memoera -laitteelle

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:
Vuokraajalla henkilöä, yritystä, yhdistystä tai muuta sellaista tahoa, joka vuokraa käyttöönsä Memoera -laitteen.
Vuokranantajalla Solentium Oy (Y 2556857-5).
Laitteella Memoera-laitetta ja ohjelmistoa.

Sopimuksen päättyminen

• Vuokraaja voi milloin tahansa irtisanoa vuokrasopimuksen ilman erillistä syytä ilmoittamalla tästä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse ja lähettämällä laitteen postitse vuokranantajalle.
• Laskutus päättyy siihen päivään, jolloin vuokraaja jättää laitteen postiin meille kuljetettavaksi.

Sopimuksen syntyminen

• Sopimus syntyy vuokraajan tilatessa laitteen puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujen tilauslomakkeen kautta.
• Tarkistamme yksityisen vuokraajan luottotiedot.

Vuokraajan vastuu käytöistä ja maksuista

• Vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokrausehtoja.
• Vuokraajan ollessa yksityishenkilö, on vuokraajan oltava 18 vuotta täyttänyt ja oikeustoimikelpoinen.
• Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.
• Laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.
• Ensimmäiset 14 vuorokautta ovat ilmaista koekäyttöaikaa. Vuokran laskutuskausi alkaa automaattisesti tämän jakson päätyttyä, ellei koekäyttäjä/vuokraaja palauta laitetta vuokranantajalle. Palautuksen myötä sopimus tulee irtisanotuksi.
• Laitteen palautukseen liittyvä kustannus on vuokraajan vastuulla.

Vuokranantajan vastuut

• Vuokranantaja ei ole vastuussa laitteen huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista.
• Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokrausehtoja ja vuokraushintoja ilmoittamalla siitä 3 kk etukäteen.
• Vuokranantajalla on oikeus vuokrasopimuksen purkuun, mikäli vuokraaja oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Laitteen toimitus ja laskutus

• Vuokranantaja toimittaa laitteen vuokraajan käyttöön omalla kustannuksellaan.
• Laskutusjakso on yksi kuukausi, ellei asiasta ole erikseen sovittu muuta.
• Lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.
• Vuokraaja sitoutuu maksamaan kuukausivuokran eräpäivään mennessä.
• Perimme maksumuistutuksesta 5,00€ suuruisen muistutusmaksun. Laitteen huolto ja korjauskustannukset
• Laite on vuokranantajan omaisuutta ja vuokranantaja vastaa laitteen normaalista kulumisesta johtuvista vikojen korjauksista ja huolloista.
• Vuokranantaja huolehtii laitteelle tahattomasti aiheutuneista korjauskustannuksista.
• Vuokraaja vastaa laitteen huolimattomasta käytöstä johtuvista korjauskustannuksista ja lähetyskuluista. Veloitettavat korjaus- ja lähetyskulut ovat yhteensä enintään 250€.
• Mikäli laite katoaa, vuokraaja sitoutuu maksamaan 350€ korvauksen.