Etenevä muistisairaus

Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireista. Suomessa ilmaantuu noin 13 000 uutta dementiatasoista muistisairaustapausta vuodessa. Merkittävä osa näistä jää edelleen diagnosoimatta. Yleisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti (70 %). Muita tärkeitä sairauksia ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15−20 %) sekä sen ja Alzheimerin taudin yhdistelmä (10 %). Alzheimerin taudin ja samanaikaisen aivoverenkiertosairauden yhdistelmä on merkittävä vanhemmissa ikäryhmissä ja saattaa olla tulevaisuudessa yleisin etenevän muistisairauden alatyyppi. Lewyn kappale -sairauksien eli Parkinsonin tautiin liittyvän muistisairauden, Lewyn kappale -taudin sekä sen ja Alzheimerin taudin yhdistelmän osuus on 10–15 %. Muistisairauksia voidaan ehkäistä vaikuttamalla tunnettuihin vaaratekijöihin, kuten kohonneeseen verenpaineeseen.