Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireista. Suomessa ilmaantuu noin 13 000 uutta dementiatasoista muistisairaustapausta vuodessa. Merkittävä osa näistä jää edelleen diagnosoimatta. Yleisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti (70 %). Muita tärkeitä sairauksia ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15−20 %) sekä sen ja Alzheimerin taudin yhdistelmä (10 %). Alzheimerin taudin ja samanaikaisen aivoverenkiertosairauden yhdistelmä on merkittävä vanhemmissa ikäryhmissä ja saattaa olla tulevaisuudessa yleisin etenevän muistisairauden alatyyppi. Lewyn kappale -sairauksien eli Parkinsonin tautiin liittyvän muistisairauden, Lewyn kappale -taudin sekä sen ja Alzheimerin taudin yhdistelmän osuus on 10–15 %. Muistisairauksia voidaan ehkäistä vaikuttamalla tunnettuihin vaaratekijöihin, kuten kohonneeseen verenpaineeseen.

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä. Edetessään etenevät muistisairaudet johtavat dementiaoireyhtymään.

Yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat:

  • Alzheimerin tauti (n. 60-70%)
  • verisuoniperäinen muistisairaus (n. 15-20%)
  • kahden edellä mainitun yhdistelmä (ns. sekamuoto)
  • Lewyn kappale -tauti
  • otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus
  • Parkinsonin tauti, joka voidaan laskea eteneviin muistisairauksiin sen aiheuttamien tiedonkäsittelyvaikeuksien vuoksi

Lähde, http://www.muistiliitto.fi/